Politika varstva zasebnosti

Izvajalec zbira in obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je ta vnesel v registrski obrazec pri ustvarjanju uporabniškega računa na spletnem mestu: ime in priimek oziroma podjetje uporabnika, naslov, elektronski naslov ter morebitne druge osebne podatke, ki jih uporabnik prostovoljno razkrije izvajalcu. Izvajalec navedene osebne podatke obdeluje za namen izvajanja neposrednega trženja in pošiljanja oglasnih sporočil ter za vse druge promocijske namene. Enake osebne podatke izvajalec zbira tudi v primeru, ko uporabnik uporabi spletno stran izvajalca brez predhodne registracije.

Izvajalec osebne podatke uporabnika shrani in obdeluje za zgoraj navedene namene le v primeru, da uporabnik s tem izrecno soglaša, in sicer na naslednji način:

  • uporabnik spletne strani z označitvijo posebnega polja ob prvi registraciji na spletni strani soglaša s tem, da izvajalec obdeluje uporabnikov elektronski naslov za potrebe neposrednega obveščanja o ugodnostih in pošiljanja oglasnih sporočil ter za potrebe anketiranja.

Če uporabnik ne bo označil, da soglaša z uporabo njegovih osebnih podatkov za zgoraj navedeni namen, izvajalec njegovih osebnih podatkov za ta namen ne bo obdeloval.

Izvajalec od obiskovalcev spletne strani in spletnih aplikacij zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno. Osebne podatke izvajalec zbira izključno v primeru, ko je to potrebno zaradi sodelovanja v določeni dejavnosti, pri čemer pa je tako sodelovanje v tej dejavnosti kot posredovanje osebnih podatkov izključno prostovoljno.

Po pridobljenem soglasju uporabnika za obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov izvajalec vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke uporabnika v zbirkah osebnih podatkov za namene, za katere je uporabnik podal svoje soglasje.

Uporabnik lahko kadar koli po e-pošti na naslov [info@punca.si] ali po telefonu (+38640383383) zahteva, da njegove podatke popravimo ali da jih v 15 dneh trajno oz. začasno prenehamo uporabljati. Izvajalec lahko uporabnika izjemoma v 15 dneh od zahteve obvesti o razlogih, zaradi katerih izbrisa, vpogleda, prepisa, kopiranja ipd. ne more omogočiti in ta razlog poskuša čimprej odpraviti. Varstvo osebnih podatkov se zagotavlja skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Zgoraj navedeni osebni podatki se shranjujejo, dokler uporabnikov uporabniški račun ni izbrisan, in sicer jih izvajalec v roku 30 dni od izbrisa uporabniškega računa izbriše.

Uporabnik spletnega mesta in novic soglaša, da izvajalec ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo prek elektronske pošte ali spleta, ter da se izvajalec ne more šteti odgovornega v povezavi s tem.

Izvajalec bo vaše osebne podatke, pridobljene prek svojih spletnih strani, skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob uporabi spletne strani ali vsebin izvajalca, se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev izvajalca, in sicer za zagotavljanje pošiljanja novic uporabniku in preverjanje, ali uporabnik uporablja spletno stran in vsebine izvajalca oziroma sodeluje v spletnih dejavnostih izvajalca v skladu s temi pogoji.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov. Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnih koli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, e-poštni in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Izvajalec brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov podatkov, ki jih pridobi na svoji spletni strani, ne prenaša in ne razkriva nikomur zunaj izvajalca, razen če zakon določa oziroma terja drugače.

Izvajalec lahko obdeluje tudi osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov pisno privolitev posameznika.

Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Osebni podatki uporabnikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

Izvajalec mora kot upravljavec zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika – uporabnika dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni; izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in izvajalec nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani; omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje; posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; posredovati seznam tistih, katerim so bili v skladu z 11. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj.

Izvajalec bo uporabniku na njegovo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na njega, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis; posredoval mu bo seznam oseb, ki so jim bili morebiti posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo izvajalec uporabniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

Ob vsakem obisku spletne strani izvajalca se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP številko – številko, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzijo brskalnika, čas obiska in podobno). Izvajalec tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Izvajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani. Zbrane podatke bo izvajalec uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletne strani in v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij izvajalec ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletne strani ne bo razkril tretjim strankam. Izvajalec bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.