Splošni pogoji uporabe spletne strani

Ti splošni pogoji uporabe spletne strani se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne strani www.punca.si, ki je v lasti PISANO,USTVARJANJE VSEBIN IN IZPOPOLNJEVANJE, PETRA ARULA S.P., Finžgarjeva ulica 30, 4248 Lesce, Radovljica (v nadaljevanju »izvajalec« ali »Pisano«). Uporabnik oziroma obiskovalec z uporabo spletne strani www.punca.si potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Predmetni splošni pogoji uporabe spletne strani so v nadaljevanju označeni kot »pogoji uporabe«. Spletna stran, spletne dejavnosti in ostale spletne oziroma digitalne storitve oziroma aplikacije izvajalca so v nadaljevanju označene kot spletna stran oziroma spletne storitve ali tudi zgolj kot storitve. Uporabniki oziroma obiskovalci so v nadaljevanju na splošno označeni kot: uporabnik.

Pogoji uporabe se uporabljajo za vse uporabnike, ki kot prijavljeni (registrirani) ali neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletne strani www.punca.si. Vstop na spletno stran www.punca.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji in da ste kot uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani predhodno jasno in izčrpno seznanjeni s pogoji uporabe, kot tudi o upravljavcu podatkov in piškotkov ter o namenu obdelave podatkov in da se s to politiko strinjate. Pogoji določajo pogoje uporabe spletne strani, spletnega portala in spletne aplikacije ter drugih spletnih vsebin izvajalca ter pojasnjujejo, kako izvajalec uporablja osebne podatke in piškotke.

Če s pogoji uporabe ne soglašate, Pisano odsvetuje uporabo spletne strani ali sodelovanje v spletnih dejavnostih oziroma storitvah Pisano in priporoča, da te strani oziroma storitev ne uporabljate in jo zapustite.

Pisano si v prizadevanju, da zaščiti svoje storitve in svoje uporabnike, pridržuje pravico, da blokira ali kakor koli drugače prepreči dostavo kakršne koli e-pošte ali druge komunikacije s spletno stranjo, ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (na primer avtorske pravice). Pisano lahko, s tehnologijo in drugimi sredstvi, ki jih uporablja, prepreči uporabo storitve ali jo prekine.

Pisano si pridržuje pravico, da vsebino spletne strani in spletnih aplikacij ter vsebin kadar koli, na kakršen koli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni ali ažurira brez vnaprejšnjega opozorila. Pisano ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb.

O spletnem mestu

Pisano se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletni strani, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih jezikovnih, tehničnih ali vsebinskih napak med objavljenimi vsebinami. Informacije, posredovane prek spletnega mesta www.punca.si so tako zgolj informativne narave in Pisano ne prevzema odgovornosti za njihovo absolutno točnost in s tem za morebitno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta www.punca.si.

Uporaba spletne strani in spletnih aplikacij je na lastno odgovornost. Pisano ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletne strani in spletnih aplikacij in/ali vsebin ter/ali informacij ali bi bila povezana z njimi. Pisano ne nosi nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanja spletne strani ali spletnih aplikacij. Izvajalec tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last izvajalca, prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Spletna stran oziroma portali in aplikacije lahko vsebujejo tudi povezave do drugih spletnih strani. Ob kliku na povezavo do katere od drugih spletnih strani tretjih oseb se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. Pisano ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.

O avtorskih pravicah

Pisano je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, fotografije, grafični elementi, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba itd.), objavljenimi na spletni strani oziroma v spletnih aplikacijah. Imetnik vsebin so lahko tudi izvajalčevi partnerji ali pogodbeni sodelavci oziroma so takšne vsebine označene z ustrezno navedbo vira in avtorja. Vsebine, ki jih objavi izvajalec, je dovoljeno pregledovati. Skladno z zakonodajo, ki ureja avtorske in druge sorodne pravice ter intelektualno lastnino, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati. Nepooblaščenim osebam se brez predhodne vednosti ali dovoljenja prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela, kot tudi uporaba podatkov oziroma vsebin. Za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami izvajalec ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja Pisano, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Imetnik znakov in znamk, ki se pojavljajo na spletnih straneh, je izvajalec ali tretja oseba. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da naredite v primeru citiranja vsebin ali podatkov povezavo na spletno mesto www.punca.si. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, je na zahtevo izvajalca to dolžan odstraniti.